Jy is nou hier...Boeke & Kurrikulum (Hierdie blad vertoon die beste by 'n skermresolusie van 1024 x 768)

Druk F5 of die refresh-/ reload-knoppie op elke blad om die nuutste blad te laai.

 

MENU

Paidion Kinderbediening se Boeke/ Kurrikulum

 

Dis die agtiende jaar dat van dié en nuwe materiaal in boekvorm beskikbaar sal wees.

Hierdie materiaal is al letterlik van die Kaap tot in Messina deur meer as 300 kerke van verskillende denominasies met ‘n Bybelgefundeerde en evangeliese hart benut.

Paidion Kinderbediening asook sy drukker en uitgewer maak dit moontlik dat die materiaal teen uiters billike pryse aan kliënte beskikbaar gestel kan word.

PAIDION VIR GEMEENTES, ONDERWYSERS EN OUERS MET KINDERS TUIS

EN DIE PRYS VAN BOEKE/ MATERIAAL IS DIESELFDE AS IN 2020!

GEEN POSGELD EN HANTERINGSKOSTE IN DIE PRETORIA-OMGEWING

Die bestelprosedure (o a Pryslys en Bestelvorms) is heel onder.

Kommentaar:

Hieronder volg van die kommentaar uit die impak van die materiaal:

Kinders is opgewonde!
‘Spin my weer terug!’ (Opmerking van ‘n kind om alles weer oor te beleef ná die eerste geleentheid met dié materiaal.)

Ouers is opgewonde!
‘Ons hoef nie meer kinders kerk toe te sleep nie. Hulle sleep ons nou kerk toe!’ (Opmerking van talle ouers.)

Kinderwerkers is opgewonde!
‘Ons leer sélf so baie! ... En ons word só lief vir die kinders.’ (Opmerkings van talle kinderwerkers/ kategete.)

Leraars is opgewonde!
‘Die eerste keer in my bediening is ek opgewonde dat kinders regtig ontdek wat dit beteken om ‘n kind van die Here te wees.’ (Senior leraar van ‘n makrogemeente.)

Gemeentes groei!
Meer kinders by kinderkerke/ kategese/ Sondagskool bring meer ouers kerk toe. Etlike gemeentes het al tot 5 bestellings per jaar geplaas soos wat hulle gegroei het. (Getuienis van talle gemeentes.)

Gebruiksdiversiteit & onderbou

Gebruiksdiversiteit

Die materiaal kan in enige model benut word. Tradisionele en vernuwende gemeentes, makro- en klein gemeentes en stads- en plattelandse gemeentes benut reeds hierdie materiaal met groot seën.

Onderbou

Die materiaal het ‘n teologiese asook ʼn ontwikkelingsielkundige en pedagogies-didaktiese onderbou waarin die Bybel sentraal is.

Skrywers

Irene van Zyl
Irene is die skrywer van die nuwe peutermateriaal. Sy is was vir 31 jaar ‘n onderwyseres en het naas junior primêre onderwysopleiding ook haar preprimêre onderwysopleiding gedoen. Sy was ‘n topleerder van die Unisa Kinderbediening Sertifikaatprogram.
Irene van Zyl, skrywer van kinderbediening boeke
Annatjie Horn
Annatjie is saam met Leon van Zyl die skrywer van die nuwe kleutermateriaal. Sy was vir 31 jaar lank in die onderwys, waarvan haar laaste 19 jaar in kleuteronderwys. Sy was ‘n Kleuterskool Departementshoof asook Fasiliteerder vir Kleuteronderrig vir die Gautengse Departement van Onderwys.
Anna Horn Zyl skrywer van kinderbediening boeke
Dr Leon van Zyl
Leon is die skrywer van die nuwe materiaal vir juniors asook die materiaal seniors. Hy was vir 25 jaar leraar in die gemeentelike bediening en is al 26 jaar met navorsing, materiaalontwikkeling en die praktyk van kinderbediening besig. Hy is Hoof: Paidion Kinderbediening, skrywer en kursusleier van die Paidion Kinderbediening Sertifikaatprogram, het sedert 1997 meer as 300 kinderbedieningslypskole en –konferensies vir meer as 7000 volwassenes aangebied, het sedert 1998 kinderbediening op uitnodiging van die universiteite van Vista, Stellenbosch en Pretoria aangebied en kinderevangelisasie-opleiding en verskeie kinderbedieningskonferensies in die VSA meegemaak.
Leon van Zyl

Inhoud

Die peuters (2-3 jr) en kleuters (4-5 jr), wat elkeen twee jaar omsluit, se materiaal is gevolglik in twee jaarsiklusse ontwikkel. Daar is dus twee jaar se materiaal vir die peuters en kleuters beskikbaar.

Die juniors (gr 1-3) en seniors (gr 4-6), wat elkeen drie jaar omsluit, se materiaal is derhalwe in drie jaarsiklusse ontwikkel. Daar is dus drie jaar se materiaal vir die juniors en seniors beskikbaar.

peuter kinderbedieningPeutermateriaal (2-3 jaar)

Die peuters word oor ‘n tweejaartyd aan hulle klein leefwêreld blootgestel.

Siklus 1 (of Jaar 1), met die titel Dankie Jesus 1, maak die peuter bewus van sy onmiddellike leefwêreld (homself, die mense in sy onmiddellike leefwêreld en sommige troeteldiere) waarvoor hy vir Jesus dankie kan sê. Verder is daar drie Bybelverhale oor besondere babas (Moses, Samuel en Jesus) wat gebore is asook twee gedragsontmoetings (oor Asseblief & Dankie en Vriendelikheid). Daar is ‘n Handleiding vir die leiers (vir die inhoud vir die aanbiedings) asook ‘n Hulpmiddelboek vir die kinders (vir visuele hulpmiddels en sertifikate).

Siklus 2 (of Jaar 2), met die titel Dankie Jesus 2, maak die peuter verder bewus van sy leefwêreld (dinge in die huis, die tuin en plaasdiere) waarvoor hy vir Jesus dankie kan sê. Verder is daar drie interessante Bybelverhale wat by elk van die voorafgaande onderafdelings sou kon aansluit, ‘n Kersverhaal asook twee gedragsontmoetings (oor Deel met maatjies en Gee om vir maatjies). Daar is ‘n Handleiding vir die leiers (vir die inhoud vir die aanbiedings) asook ‘n Hulpmiddelboek vir die kinders (vir visuele hulpmiddels en sertifikate).

Klik vir Voorbeeld van Peuters 0113 Handleiding

Kyk heel onder vir Bestelprosedure en Bestelvorms.

Kkleuter kinderbedieningleutermateriaal (4-5 jaar)

Die kleuters word oor ‘n tweejaartyd begelei om sekere eienskappe en handelinge van God in van die mooiste Bybelverhale in die Ou en Nuwe Testament te ontdek.

Siklus 1 (of Jaar 1), met die titel My mooiste Bybelstories 1, bevat Bybelverhale oor Adam en Eva (skepping & sondeval), Noag (verlossing), Moses (Uittog uit Egipte) en Jesus se geboorte. Daar is ook vier gedragsontmoetings oor liefde vir God, myself, my naaste en die natuur.

Siklus 2 (of Jaar 2), met die titel My mooiste Bybelstories 2 bevat Bybelverhale oor Josua (Intog in Kanaän), Gideon en Simson (twee bekende rigters), Dawid (die belangrikste koning), Daniël (een van die profete) en van die bekendste wonderwerke van Jesus. Daar is ook weer vier gedragsontmoetings.

Klik vir Voorbeeld van Kleuters 0108 Handleiding

Kyk heel onder vir Bestelprosedure met Pryslys en Bestelvorms.

junior kinderbedieningJuniormateriaal (gr 1-3)

Die juniors word oor n driejaartyd begelei om sekere eienskappe en handelinge van God in van die belangrikste Bybelverhale in die Ou en Nuwe Testament te ontdek.

Siklus 1 (of Jaar 1) met die titel My belangrike Bybelstories 1 bevat reekse oor die Oergeskiedenis (Skepping tot by die Toring van Babel), die Aartsvaders (Abraham tot by Josef), die Uittog deur Moses (Moses se geboorte tot by sy dood) en Jesus se kinderjare (Jesus se geboorte tot by sy ouers en sy besoek aan die tempel).

Klik vir Voorbeeld van Juniors 0110 Handleiding
Klik vir Voorbeeld van Juniors 0110 Pretboek Graad 1
Klik vir Voorbeeld van Juniors 0110 Pretboek Graad 2
Klik vir Voorbeeld van Juniors 0110 Pretboek Graad 3

Kyk heel onder vir Bestelprosedure met Pryslys en Bestelvorms./strong>

senior kinderbedieningSeniormateriaal (gr 4-6)

Die seniors word d.m.v. die oorkoepelende driejaartema God se plan tot ‘n verstaan van intensionele dissipelskap of die ABC van Christenskap begelei.

Siklus 1 (of Jaar 1) se tema is: God se plan vir die wêreld. Hier wil ontdek word waar dié plan te vind is (in die Bybel), wie die God van die wêreldplan is, hoe dié plan met die skepping gelyk het, deur die sondeval geskend is en met die verlossing in Jesus herstel is (skepping, sondeval en verlossing).

Siklus 2 (of Jaar 2) se tema is: God se plan met die kerk. Hier wil ontdek word wat God se drieledige plan met sy kerk in die wêreld behels: om vir God mooi te wees, om vir God toe te laat om die verlore wêreld deur haar te bereik en hoe om as gelowiges vir mekaar te sorg sodat die verlore wêreld beter bereik kan word en die kerk vir God mooier kan wees (mooiwees / verheerliking vir God, uitbou en opbou).

Siklus 3 (of Jaar 3) se tema is: God se plan met my. Hier wil ontdek word wat die sewe basiese beginsels van kerkwees of Christenskap of dan dissipelskap is (en wat almal met ‘n B begin): bekeer (jou), bely (jou sondes wat steeds aanwesig sal wees), (lees jou) Bybel, bid, buddies (beoefen die gemeenskap van gelowiges), bedien (mekaar met die gawes) en bereik (die verlore wêreld) (7 dissipelskapsbeginsels).

Klik vir Voorbeeld van Seniors 0108 Handleiding

Klik vir Voorbeeld van Seniors 0108 Kletsboek

Kyk heel onder vir Bestelprosedure met Pryslys en Bestelvorms.

Seniormateriaal (gr 4-6) (Alternatiewe reeks)

Die seniors word d.m.v. die oorkoepelende driejaartema In Jesus se voetspore tot ‘n verder ontwikkelde verstaan van intensionele dissipelskap of die ABC van Christenskap begelei. Dit is gebaseer op die sewe basiese verhoudings en tien voortvloeiende aspekte waarin ‘n gelowige lewe.

Siklus 1 (of Jaar 1) se tema is: In Jesus se voetspore: met God. Hier wil ontdek word hoe ‘n mens se verhouding met God begin (bekering) en hoe daardie verhouding met Hom groei (Bybel en bid).

Siklus 2 (of Jaar 2) se tema is: In Jesus se voetspore: met gelowiges en ongelowiges. Hier wil ontdek word wat ‘n gelowige se verhouding met gelowiges (buddies of die gemeenskap van gelowiges en bedien ander gelowiges met gawes) en ongelowiges (bereik hulle) behels.

Siklus 3 (of Jaar 3) se tema is: In Jesus se voetspore: met myself, die natuur, die duiwel en die Heilige Gees. Hier wil ontdek word wat ‘n gelowige se verhouding met homself (balans tussen liggaam en gees, plesier en pyn en in keuses), die natuur (bewaar), die duiwel (baklei) en die Heilige Gees (be-Gees-terd) behels.

Klik vir Voorbeeld van Seniors 0207 Handleiding
Klik vir Voorbeeld van Seniors 0207 Kletsboek

Kyk heel onder vir Bestelprosedure met Pryslys en Bestelvorms.

Bestelprosedure:

DIE PRYS VAN BOEKE/ MATERIAAL IS DIESELFDE AS IN 2020!

GEEN POSGELD EN HANTERINGSKOSTE IN DIE PRETORIA-OMGEWING.

Kopiereg

Daar is kopiereg op alle Handleidings, Pretboeke en Kletsboeke en dit mag in geen vorm gedupliseer of gereproduseer word nie.

Net van visuele hulpmiddels mag een stel vergroot en gedupliseer word vir aanbieding in die groep. Paidion Kinderbediening gee sy toestemming hiervoor.

Betaling en bestelling

  • Betaling is kontant met bestelling en moet direk in Zero Plus Trading (Pty) Ltd se bankrekening inbetaal word.
  • Stuur die Bestelvorm wat ingevul en geteken is, saam met die bewys van betaling, na hanno@zeroplus.co.za
  • Vir verdere navrae kan Hanno Hutten 012 333 6712 geskakel word.

Uitmaak van tjeks

Tjeks moet uitgemaak word aan: Zero Plus Trading 79 (Pty) Ltd.

Besonderhede vir inbetalings

Rekeningnaam: Zero Plus Trading 79 (Pty) Ltd
Bank: Standard Ba
nk
Rekeningnommer: 011300140 (Tjekrekening)
Takkode: 010445
Verwysing: Gemeentebestellings: KKM en jul gemeentenaam (bv KKM NGK Elarduspark of KKM Doxa Deo Suidkampus)
Persoonlike bestellings: KKM en naam (bv KKM Marie Steyn)

Versending of afhaal van materiaal

Vgl die Pryslys en Bestelvorm hieronder vir die prys van boeke/ materiaal asook die posgeld en versendingkoste. Boeke/ materiaal kan kosteloos by Zero Plus Printers/ Drukkers in Koedoespoort (in die Noorde van Pretoria) afgehaal word. Zero Plus Printers/ Drukkers het ook onderneem om boeke/ materiaal kosteloos in die Pretoria-omgewing af te lewer. U keuse word op die Pryslys en Bestelvorm gemerk. Indien dit self afgehaal of in Pretoria afgelewer moet word, moet Zero Plus Printers/ Drukkers net vroegtydig by 012 333 6712 geskakel word om dit te rel.

Datum van versending

Zero Plus Printers/ Drukkers sal binne 5 werksdae na ontvangs van die bestelling en betaling u bestelling per koerier na u ingevulde, fisiese straatadres versend.

Pryslys en Bestelvorms